Het zijn de leden van de commissies van Congo die verantwoordelijk zijn voor alle fantastische activiteiten die er door het jaar heen georganiseerd worden. Elk jaar weer werken deze mensen vol enthousiasme, met veel creativiteit en de nodige gezelligheid samen om uiteindelijk de vele activiteiten te organiseren die Congo kent. Ze komen eens in de zo veel tijd, hoe vaak precies is afhankelijk van de commissie, bij elkaar om onder het genot van een biertje de meest uiteenlopende zaken te plannen. Op dit gedeelte van de site kan je de nodige informatie vinden over alle commissies die Congo rijk is. Wil jij zelf je steentje bijdragen aan Congo? Door lid te worden van een commissie? Twijfel dan niet en neem contact op met de voorzitter van de commissie of met de Commissaris Activiteiten van het bestuur van Congo!

Wil je je eigen commissie opstarten bij Congo? Dat kan!

Er zijn dan wel een paar punten waar je even bij stil moet staan.
– De commissie moet een duidelijk doel hebben, het moet duidelijk zijn wat de commissie toevoegt aan de activiteiten van Congo en er mag (bijna) geen overlap zijn met de al bestaande commissies van Congo. De commissie ontstaat omdat er vraag naar is vanuit de leden. Het doel van de commissie vormt meestal ook de naam, aangezien uit de naam meteen moet blijken wat een commissie doet.
– Er moeten genoeg enthousiaste mensen zijn die de commissie gaan opzetten en nieuwe leden gaan werven. In het begin kan dit namelijk nogal wat energie kosten.
– Het is belangrijk om een goede begroting en jaarplanning in te leveren, aan de hand daarvan kan het bestuur beslissen hoeveel subsidie een commissie krijgt.

Samen met de Commissaris Activiteiten kunnen naar de mogelijkheden voor een nieuwe commissie gekeken worden. Stuur hiervoor een mail naar activiteiten@congo.eu