Lieve Congoleden,

Naar aanleiding van de tweede halfjaarlijkse ALV in 2015 zijn de werkgroepen ‘Vorm en Inhoud’ druk bezig geweest met het meerjarenplan aanpassen naar de input vanuit de ALV.

Op de verkiezings-ALV van 1 december 2015 is hierover gestemd.

Vorm

De vorm van het meerjarenplan is goedgekeurd in en opgenomen in het huishoudelijk reglement als artikel 18. Klik hier voor artikel 18.

Inhoud

De werkgroep ‘Inhoud’ heeft gekeken naar mogelijke meerjarenplanpunten. Over de inhoud is gestemd en deze is in deze vorm goedgekeurd.

Tijdens de halfjaarlijkse ALV op 8 december 2020 is het Meerjarenplan gewijzigd.

Hierna heeft er een kleine wijziging plaatsgevonden op de verkiezingsALV op 6 december 2022. Ook tijdens de tweede halfjaarlijkse ALV op 10 oktober 2023 zijn er een aantal wijzigingen gedaan. Dit zijn met name taalfouten geweest en het veranderen van persoonlijke voornaamwoorden naar genderneutrale termen.

Het huidige Meerjarenplan vind je hier.