loader-logo

Meerjarenplan

Lieve Congoleden,

Naar aanleiding van de tweede halfjaarlijkse ALV in 2015 zijn de werkgroepen Vorm en Inhoud druk bezig geweest met het meerjarenplan aanpassen naar de input vanuit de ALV.

Op de verkiezingsALV van 1 december 2015 is hierover gestemd.

Vorm

De vorm van het meerjarenplan is goedgekeurd in en opgenomen in het huishoudelijk reglement als artikel 18. Klik hier voor artikel 18.

Inhoud

De werkgroep Inhoud heeft een gekeken naar mogelijke meerjarenplan punten. Over de inhoud is gestemd en deze is in deze vorm goedgekeurd.

Tijdens de halfjaarlijkse ALV op 8 december 2020 is het Meerjarenplan gewijzigd.

Hierna heeft er een kleine wijziging plaatsgevonden op de verkiezingsALV op 6 december 2022

Het huidige Meerjarenplan vind je hier.