Wat is een erelid eigenlijk?
Een erelid hoeft geen lid van Congo te zijn/te zijn geweest. 
De aanstelling als erelid is een dankbetuiging vanuit Congo. Ook brengt een erelidmaatschap bepaalde verwachtingen en verplichtingen met zich mee.

Hoe word je erelid?
Het is niet eenvoudig om een erelid te worden. Het bestuur van Congo kan besluiten een erelid voor te stellen aan de ALV. Dit kan het bestuur doen, nadat dit potentiële erelid zich op een positieve manier onderscheiden heeft van anderen en een langdurige positieve impact heeft gehad op Congo en haar leden.
Wanneer het bestuur een erelid voordraagt, heeft de ALV het statutaire recht om deze in of uit te stemmen.

Hieronder vind je de huidige ereleden van Congo:

Ed Stam

Tom van Eijck

Vincent Klaren

Nicole van Woerden

Obe van der Klei

Tommie Verheul

Dave de Leeuw

Jurgen Huisman

Tjibbe Donker

Jasper Winkel

Sicco de Knecht

Jos Grimbergen

Steph Menken

Marle de Jonge

Hans Breeuwer

Sylvie Lesuis

Guido Meijer

Hylco van Engelen

Geartsje Bakker