Over de vereniging

Congo is de studievereniging van de studies Biologie, Psychobiologie en Biomedische Wetenschappen. Al deze studierichtingen vallen onder de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatiewetenschappen (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam. Congo heeft in totaal ongeveer 1900 leden.

Congo organiseert ontspannende activiteiten, onderwijsgerelateerde activiteiten voor verbreding van kennis en oriënterende activiteiten .Voorbeelden hiervan zijn lezingen en de jaarlijkse carrièredag. Hiernaast biedt Congo faciliteiten aan voor de studenten zoals korting op boeken, een samenvattingenbank en een pagina voor vacatures op de website.

De drie studies

Biologie: De studie Biologie legt voor studenten een brede biologische basis. Ze komen in aanraking met alle facetten van de biologie, van de mens tot dieren en planten. Na deze bachelor bewegen ze zich dus ook verschillende kanten op.

Biomedische Wetenschappen: Biomedische Wetenschappen leidt studenten op tot onderzoekers op het gebied van geneeskunde. Al zal zeker niet iedereen de onderzoekrichting op gaan en zijn er ook mogelijkheden voor beleidswerk. 

Psychobiologie: Psychobiologie leert studenten het brein te begrijpen en om hieruit menselijk gedrag verklaren. Studenten kunnen de neurowetenschappen kant op gaan, psycholoog worden of zelfs computationele wetenschap gaan beoefenen. 

Promotiemogelijkheden

Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die Congo biedt dan kunt u mailen naar extern@congo.eu of het sponsorboek bekijken.