Wanneer je psychiatrische klachten of andere bijzondere omstandigheden hebt en daardoor bijvoorbeeld studievertraging oploopt of niet naast je studie kunt werken, of überhaupt nog op school zit, zijn er allerlei regelingen waarop je aanspraak kunt doen bij de gemeente, je onderwijsinstelling of DUO. Zo kun je bijvoorbeeld aanspraak maken op financiële vergoedingen of verlenging van je studiefinanciering. Hieronder wat handige linkjes naar informatie.

Gemeente

Elke gemeente biedt Studietoeslag aan voor wanneer je 18+ bent, maar door een beperking niet in staat bent het minimumloon te verdienen. Dit moet je aanvragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat en kun je vinden door te googelen op “studietoeslag gemeente …..” en dan op de puntjes dus bijvoorbeeld Amsterdam/Diemen/Haarlem/Rotterdam/etc.

Voor gemeente Amsterdam –> https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/studietoeslag/

Scholen & hoger onderwijs

Elke onderwijsinstelling biedt ook regelingen aan bij bijzondere omstandigheden, zoals tijdverlenging bij tentamens, maar ook hebben ze vaak fondsen voor financiële ondersteuning, die kun je meestal vinden via de website of voor navragen bij een studieadviseur/studiebegeleider/(studenten)decaan.

Dat is een financiële tegemoetkoming vanuit de UvA. Voorwaarde is dat de studieadviseur van je opleiding van je omstandigheden op de hoogte is. Je kijkt verder met de studentendecaan welke regeling het beste bij jou past, de regeling vanuit de universiteit of een regeling van DUO. Je kunt ze namelijk niet beide aanvragen.

DUO

Voor studenten:

https://www.duo.nl/particulier/studievertraging/

Je kan de volgende dingen aanvragen bij DUO als je door bijzondere omstandigheden, zoals psychiatrische klachten niet volledig kan studeren of vertraging oploopt:

  • Verlenging prestatiebeurs (OV en basisbeurs), wanneer je door de klachten vertraging oploopt.
  • Verlenging diplomatermijn (normaal 10 jaar), wanneer je door je klachten niet binnen die 10 jaar een diploma kan behalen.
  • Omzetting prestatiebeurs naar gift (dus toch ov niet hoeven terugbetalen), wanneer je door je klachten je studie niet kunt afmaken:
  • Nieuwe aanvraag op studiefinanciering (verleden van duo “gewist” en opnieuw recht op alles), wanneer je door de omstandigheden je studie niet kan afmaken of blijkt dat je je latere beroep met je klachten niet kunt doen, en je een nieuwe studie wil beginnen en afronden.

Voor scholieren:

Er is ook de tegemoetkoming scholieren vanuit duo, voor als je 18+ bent en nog middelbaar onderwijs volgt: https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/

Kan ook voor deeltijd: https://duo.nl/particulier/geld-voor-deeltijdopleiding.jsp