loader-logo

Redactie

Vier keer per jaar is de Redactiecommissie (liefkozend Redactie) aan het zwoegen en zweten om de Gymnorhina, hét blad van Congo, te publiceren. In dit magazine worden de levenswetenschappen vanuit alle ooghoeken belicht. Het blad staat bomvol met interessante wetenschappelijke artikelen, spannende invulverhalen, herkenbare columns en hartstochtelijke gedichten.

Hieronder kan je de Gymno’s, zoals ze in de volksmond genoemd worden, van de afgelopen jaren terug lezen. De nieuwste edities zijn te vinden in de Congokamer!


One thought on “Redactie”