loader-logo

AlmanakCie

Ieder lustrumjaar brengt Congo weer een nieuwe almanak uit. In deze almanak staat beschreven
wat er in de afgelopen 5 jaar allemaal gebeurd is binnen Congo. Ook wordt er besproken hoe de
vereniging er nu uitziet, welke activiteiten er allemaal zijn geweest en natuurlijk wie de leden zijn.
De almanak is dus HET naslagwerk van je studententijd, waar je later vol mooie herinneringen
doorheen zal bladeren.

Maar dit epos ontstaat niet zomaar uit het schuim van de zee! Nee, iedere pagina is doordrenkt
met bloed, zweet en tranen van de leden van de AlmanakCie! Deze Herodotussen in spe duiken
het archief in om verloren kennis van vroegere tijden naar de Congolezen te brengen en lang
verloren gewaande Congolezen terug te vinden. Het zijn deze erudieten die dit enerverende epos
voor Congo samenstellen.
Dus heb jij nog goede ideeën over dingen die essentieel zijn voor de almanak? Heb jij een
fabelachtige foto, een komische klucht of een uitzonderlijke uitspraak? Voltooi dan uw plocht als
Congolees en mail het naar almanak@congo.eu