loader-logo

Het 83ste bestuur

Het 83ste bestuur bestuurde Congo in 2002.

Dit bestuur bestond uit:

Voorzitter – Jurgen Huismans
Vice-voorzitter – Joelle Oosterman
Secretaris – Illona Benneker
Penningmeester – Kasper de Bruijn
Feestcommissaris – Honza van Deventer
Activiteitencommissaris – Frieda Koopman
Boekencommissaris – Kim Notten
Politiekcommissaris – Nellie Konijnendijk
Redactiecommissaris – Vicencio Oostra