loader-logo

VIERDE BESTUURSUPDATE 99STE

Lief lid,

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Wij zijn als bestuur natuurlijk erg druk geweest met het verwelkomen van alle nieuwe eerstejaars. Dit hebben wij onder andere gedaan door lekker mee te helpen bij Intreeweek en FI. Bij het laatste hadden wij helaas wat minder geluk met het weer, maar met de geweldige mensen die overbleven hebben wij nog wel lekker gedanst op Goeiemiddag!

Onze Voorzitter, Mariëlle, heeft zich afgelopen maand bezig gehouden met FI. Zij gaf daar onder andere praatjes aan alle eerstejaars. Ook heeft zij zich bezig gehouden met het voorbereiden van onze vergaderingen. Ze heeft zich ook bezig gehouden met het organiseren van de bestuursactiviteit voor op Eerstejaarsweekend. Mariëlle zit ook namens ons bestuur in de SPACie (Science Park Activiteitencommissie). Dit is een commissie bestaande uit mensen van alle besturen van Science Park die dan samen activiteiten organiseren. De volgende is een beerpongtoernooi op 17 oktober! Ook regelt de voorzitter de voorbereiding van onze vergaderingen, maar ook de voorbereiding van de ALV.

De Secretaris, Sanne,  was aan het begin van het jaar bezig met de starterstasjes. Zij regelde samen met de Boekencommissie dat alle juiste documenten en spullen in deze tasjes werden gedaan. Tijdens FI heeft zij met deze commissie te tasjes, labjassen en snijsets uitgedeeld. De Secretaris heeft zich verder bezig gehouden met de nieuwe leden in het ledenbestand te zetten. Ook notuleert de Secretaris alle bestuursvergaderingen en moet ze deze notulen ook aanpassen zodat het kloppende zinnen zijn. Verder beantwoord de Secretaris veel mailtjes, dus ook die over boeken en andere vragen van leden.

Onze Penningmeester, Jerry, heeft zich aan het begin bezig gehouden met de financiën van FI. Hij was daarom ook de penningmeester in de Facultaire Introductiecommissie. Verder houdt de Penningmeester zich bezig met het bijwerken van de kasboek en het invoeren van declaraties. Ook verzorgt de Penningmeester de inkopen voor in de Congokamer. Denk hierbij aan koffie, thee, fris en de bapao’s.

De Commissaris Onderwijs (CO), Olaf,  heeft als voorzitter van de Facultaire Introductiecommissie zich natuurlijk veel bezig gehouden met deze activiteit. Nadat FI voorbij was heeft hij veel evaluatiegesprekken gehad over hoe het allemaal was gelopen. Ook heeft de CO gesprekken met de opleidingscoördinatoren van de Levenswetenschappen studies (Bio, BMW en PB). Daarnaast gaat hij ook meestal naar Lunch met de Decaan. Hier komen alle verenigingen en gaan ze samen met de decaan lunchen.

De Commissaris Activiteiten (CA), Hendrik, ondersteunt de commissies. Hij heeft daarom afgelopen maand veel 1-op-1’tjes gedaan met voorzitters van verschillende commissies. Ook zorgt hij ervoor dat commissies op tijd hun promo klaar hebben zodat hun evenement online kan. Verder

Onze Commissaris Extern (CE), Andries, houdt zich bezig met externen. Afgelopen maand is hij onder andere bezig geweest met het contacteren van bedrijven voor de Carrièredag en met het binnenhalen van sponsoren voor de vereniging. Als CE stel je aan het begin van het jaar een prognose op (dus hoeveel geld je wilt ophalen) en door middel van sponsoring krijg je dit voor elkaar! Dit betekent dus dat onze CE veel belt met bedrijven, maar ook vaak afspraken heeft met hen om samen te zitten en te onderhandelen. Ook is hij druk bezig met het organiseren van het oktoberfest diner dat voorafgaand aan de oktoberfest borrel zou plaatsvinden!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *