loader-logo

Zevende bestuursupdate 98ste

Hier weer een nieuwe bestuursupdate. Eerst vertellen we wat er gezamenlijk door het bestuur is gedaan de laatste tijd en wat we gaan doen en daarna meer functie specifiek.
Als bestuur hebben wij een zusjesdag gehad, hierbij kwamen besturen van biologieverengingen uit heel Nederland naar Amsterdam om kennis uit te wisselen over acquisitie en elkaar beter te leren kennen. Onze zusjes zien we de laatste tijd ook veel op consititutieborrels waarbij we hun nieuwe aanstelling vieren.  Verder hebben we deze maand gezorgd voor een nieuwe bestuurskast die nu weer op slot kan, een nieuw raam die eruit was getikt bij een poging tot inbraak en we hebben weer een werkende zonnewering. Ook hebben we de bestuursinformatieavond, happen tappen trappen en de vrijmibul georganiseerd. We hebben onze bestuursbeurzen aangevraagd en aankomende maand gaan we bezig met de voorbereidingen voor het inwerken van het nieuwe bestuur.

Als voorzitter heb ik mij afgelopen maand bezig gehouden met het organiseren van het beerpongtoernooi van de SPAcie, ben ik bij het BvO geweest waar we het onder andere hebben gehad over een nieuwe invulling van het decaanuurtje en het betabroertjesweekend. Ik heb collegepraatjes gegeven waar alle aankomende activiteiten worden besproken en deze keer hadden de ToCo en CarrièreCie een klein filmpje had aangeleverd. Ik ben bij het SvO geweest waar we het hebben gehad over de invulling daarvan en ben met Karen Maex de rector magnificus en andere studieverenigingen in gesprek geweest over ons belang en hoe we ons meer zichtbaarheid kunnen geven. Ook heb ik de WeekendCie geholpen met de afhandeling van het weekend omdat de locatie fijn meewerkte en heb ik voor een lid een verklaring geschreven dat zij zich actief heeft ingezet voor Congo. Verder heb ik mij bezig houden met de organisatie van de carrieredag. Ik ben in gesprek geweest met de bewaking over welke maatregelen zij sinds vorig jaar hebben genomen na de inbraken van vorig jaar. Als laatst heb ik praatjes gegeven tijdens graduationweek. Aankomende maand staat in het teken van het nieuwe bestuur en de verkiezings ALV.

Als secretaris heb ik de laatste lidmaatschappen afgelopen maand in het ledenbestand gezet, zodat deze weer compleet is. Ik heb deze maand ook de notulen van de hALV uitgewerkt en de vooraankondiging van de verkiezingsALV (die alweer om de hoek staat) verstuurd. Ook heb ik een overzicht gemaakt van alle verkochte syllabipakketen, zodat dit naar de faculteit gestuurd kon worden. Met een bepaald studieboek, voor het eerste jaar, zijn er problemen. Alex en ik zijn er afgelopen tijd, samen met de faculteit en de leverancier, aan een oplossing aan het werken. Samen met Alex ben ik naar een overleg geweest waarbij biologieverenigingen uit heel Nederland (zusjesverenigingen) ervaringen konden uitwisselen over zaken als sponsoren en boekverkoop. In het kader van zusjes, ik heb een stukje geschreven voor in de almanak van zusjesvereniging UBV.
Verder heb ik met veel plezier het oud-besturenbestand (voor het lustrum) aangevuld met gegevens die we hebben gekregen van bijvoorbeeld ereleden of oud-bestuursleden.
Aankomende maand zal ik hiermee verder gaan en hier ook op focussen. De voorbereidingen voor de boekverkoop van het tweede semester komt ook langzamerhand op gang en daar zal ik deze maand ook mee aan de slag moeten. Verder zal ik het ook druk hebben met het organiseren van de actieve ledenactiviteit (ALA)! Ook is het belangrijk dat de website zo snel mogelijk weer volledig werkt. Zodra dit zo is kunnen we er waarschijnlijk voor zorgen dat de PaparaCie ook foto’s kan uploaden, zodat het bestuur hier minder tijd aan kwijt is en de foto’s ook sneller beschikbaar zijn voor jullie!

Als penningmeester heb ik me de afgelopen maand vooral bezig gehouden met de subsidie aanvraag bij de faculteit. Daarnaast heb ik veel contact gehad met de ING over de maandelijkse afschrijving van de streeplijst. Ook ben ik met Joyce mee geweest naar het BVO om onder andere de afrekening van bètabroertjesweekend (het weekend weg met alle besturen van Science Park) te bespreken. Ik ben naar een voorlichting over de bestuursbeurs geweest en heb ervoor gezorgd dat we die hebben aangevraagd. Ook heb ik veel 1-op-1-tjes gehad met penningmeesters van commissies. Deze maand ga ik met de faculteit in gesprek over de realisatie van de Facultaire Introductie; ook ga ik weer naar BVO maar dit keer om veranderingen in de subsidie van alle verenigingen te bespreken. Hiernaast ga ik me bezig houden met de organisatie van de profielkeuze dag voor middelbare scholieren en ga ik weer 1-op-1-tjes houden met penningmeesters van commissies.

Als commissaris onderwijs ben ik afgelopen maand o.a. bezig geweest met de uitkomsten van het referendum en hieropvolgende plannen, contacten met zusjes via het LOBS en een weer opstartend BMSO, ik ben penningmeester geworden van de landelijk georganiseerde Masterdag deze 18 januari (wees erbij!) en heb weer over spelende zaken gepraat met de faculteit en FSR. Zo is het probleem dat eerstejaarsstudenten Bio/BMW aandroegen over werkgroepspunten moeten behalen om je tentamen te mogen maken nu opgelost. Ik ben daarnaast bezig met een rondje langs de Opleidingscommissies van onze studies. Met de studentleden ga ik binnenkort los nog zitten voor plannen om hun zichtbaarheid en representativiteit te vergroten onder studenten – misschien heb jij nog wel een goed idee hierover? Verder ben ik op dit moment veel bezig met voorbereidingen op een belangrijk gesprek met de opleidingsdirecteuren over de Facultaire Introductie. Dit jaar zijn we namelijk bezig met het vastleggen van een grote vaste bijdrage voor volgende edities, opdat het festival gegarandeerd behouden kan blijven! Dit betekent veel graven in Congo’s geschiedenis en met de hulp van Geartsje, de rest van het 98ste en onze RvA optimale argumenten en tactieken bespreken. Ook voer ik als MotivaCielid veel gesprekjes met kandidaten, welke we gebruiken om in de langste vergaderingen uit mijn bestuursperiode mooie voorstelbesturen te maken voor ons 99ste.

Oktober was de maand van de vele open vergaderingen en daar ben je als commissaris activiteiten toch indirect ook wel een beetje druk mee. Gelukkig hebben we weer veel nieuwe actieve leden mogen verwelkomen en actieve leden nog actiever zien worden. Verder ben ik ben met Katinka naar het gesprek met opleidingscoördinatoren en -directeuren geweest om onder andere over de jaarplanning van Congo te praten, is het opslaghok opgeruimd en geïnventariseerd met hulp van voorzitters en actieve leden en heb ook ik namens Stichting Brainwave BVO bijgewoond. Als laatst ben ik ook bij de eerste vergaderingen van commissies langsgeweest wat heel erg leuk was. Deze maand staat in het teken van de ALV voorbereiden, dus protocol commissiebeleid aanpassen en 1-op-1-tjes houden met de voorzitters die er nog geen gehad hebben. Verder zal ik nog bij allemaal commissies langsgaan en zullen de voorbereidingen voor de ouderdag afgerond worden, genoeg te doen 🙂

Als commissaris extern heb ik mij de afgelopen maand beziggehouden met een samenwerking met Gupta Strategists, heb ik gezeten met Seed Valley (van hen hebben we de mokken!) om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en heb ik het contact met een paar potentiële partijen voortgezet en de mogelijkheden verder verkend. Ik zat ook met Tom voor de acquisitie van het congres en Rick voor de acquisitie van de studiereis, schreef een stukje voor in de gymno, had contact met de alumnikring van Psychobiologie, verstuurde facturen van FI en worstelde samen met Katinka met de site, specifiek de pagina’s over externe evenementen. Hiernaast heb ik een diner in de maslow georganiseerd voorafgaand aan de Oktoberfestborrel en hebben Zoë en ik, zoals al vermeld, ons beziggehouden met de oplossing voor het geneticaboek. Ik bleek geen tijd te hebben voor m’n stagemail, dus dat is doorgeschoven. Komende maand ben ik verder zoals iedereen bezig met het inwerken, zijn er dingetjes met de Cinema, wil ik nog even de laatste loodjes van m’n prospectus binnenhalen en ga ik hopelijk met jullie in gesprek over een sponsorprotocol!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *