loader-logo

ZESDE BESTUURSUPDATE 98STE

Lieve allemaal,

wij willen jullie graag wat meer duidelijkheid geven over wat wij als bestuur afgelopen maand allemaal hebben gedaan en wat we aankomende maand gaan doen. Hieronder zal ieder bestuurslid dit dan ook uitleggen. Als jullie meer willen weten loop dan vooral even bij ons lang voor een praatje.

Als voorzitter van Congo ben ik dit academische jaar net als de rest van ons natuurlijk begonnen met de Facultaire Introductie, hier geef ik allerlei introductiepraatjes voor de nieuwe eerstejaars bachelor- en masterstudenten. Verder zit ik als voorzitter bij het BvO (BètaVerenigingenOverleg), hier hebben we onder andere flux geëvalueerd en is de nieuwe SPAcie (Science Park Activiteitencommissie) aangesteld, waar ik ook lid van ben. Binnenkort organiseren wij een beerpongtoernooi. Verder heb ik de vergadering met de RvA (Raad van Advies) voorbereid en natuurlijk heb ik ook de ALV voorbereid. Ook heb ik het ereledendiner georganiseerd op 2 oktober. We hebben al onze ereleden uitgenodigd om met ons een hapje te gaan eten om hen zo te bedanken voor alles wat ze ooit hebben gedaan en om weer nieuwe informatie te horen over hoe het vroeger bij Congo ging. Aankomende maand ga ik me onder andere bezighouden met punten die uit de ALV zijn gekomen, de voorbereiding voor het inwerken van het nieuwe bestuur, het SvO (StudieverenigingenOverleg van de UvA) en de voorbereiding van de bestuursevaluatie die we een aantal keer per jaar hebben.

Afgelopen maand ben ik als secretaris naast mijn wekelijkse taken bezig geweest met bijvoorbeeld maandelijkse taken als het maken van de nieuwsbrief en de omslagfoto van de Facebookpagina’s. Met het hele bestuur hebben we de ALV voorbesproken en als secretaris heb ik de uitnodigingen en herinneringen hiervoor verstuurd. Ook ben ik samen met de BoekenCievoorzitters gaan zitten om een planning te maken voor de boekverkoop van het tweede semester, deze heb ik naar de faculteit verstuurd samen met een wekelijkse update over de huidige boekverkoop. Ik ben ook met Joyce en Rebecca gaan zitten als werkgroep Statuten en samen met de de taskforce Biologie heb ik gekeken naar aanpassingen in het curriculum. Verder heb ik ook een groot gedeelte van de nieuwe leden ingevoerd in het ledenbestand en hiermee zal ik deze maand natuurlijk verder gaan.

Als penningmeester heb ik me de afgelopen maand vooral beziggehouden met de financieringen rondom de Facultaire Introductie en andere activiteiten. Daarnaast heb ik contact gezocht met veel commissiepenningmeesters om het komende halfjaar door te spreken. Ook heb ik veel contact gehad met de mensen die het programma rondom de kassa in de congokamer en het betalingssysteem op EJW gemaakt hebben; dit om problemen en verbeterpunten door te spreken. De komende maand ga ik me bezighouden met de begroting van komend collegejaar en de realisatie van afgelopen collegejaar rond te krijgen en naar de faculteit te sturen.

Als Commissaris Onderwijs ben ik dit jaar ingeknald met onze Facultaire Introductie, die ik als voorzitter in goede banen heb/had moeten leiden. Hiervoor en voor andere zaken ben ik regelmatig in overleg geweest met de opleidingscoördinatoren en -directeuren van onze studies. Onder andere ving ik op dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in eerstejaarsvakken van Bio en BMW, waar weinig communicatie over is geweest. Hier zit ik komende tijd samen met de studentenraad en Opleidingscommissies achteraan. Ook was ik bezig met het organiseren van evenementen als de afgelopen buitenlandavond met de OnderwijsCie en de aankomende landelijke scriptiewedstrijd en masterdag met het Landelijk Overleg Biologiestudenten (LOBS). Komende tijd worden hiervoor de puntjes op de i gezet.

Ik heb me afgelopen maand, als Commissaris Activiteiten, voornamelijk beziggehouden met het commissieoverleg en het protocol commissiebeleid wat daar besproken werd en wat op de volgende ALV besproken gaat worden. Verder is de promotie rond de eerste activiteiten weer opgestart en heb ik de eerste 1-op-1-tjes met voorzitters van commissies weer gehad. Misschien ook nog wel leuk om te weten: ik heb een oud-besturenactiviteit georganiseerd, wat heel leuk en gezellig was. Voor de komende tijd staan er nog verschillende (kleine) activiteiten op het programma waar jullie later meer over gaan horen en worden de voorbereidingen voor grote activiteiten volgend jaar zoals de ouderdag alweer getroffen.

Als Commissaris Extern ben ik deze eerste maand van het collegejaar bezig geweest met de afronding van de sponsorcontacten voor FI, waarna ik de contractonderhandelingen met onze nieuwe stamkroeg, de Cinema, maar ook met onze kledingleverancier, DressMeClothing en het café aan de overkant, de Maslow, heb voortgezet. Verder heb ik contact gezocht met en is met mij contact gezocht door verschillende mogelijke nieuwe sponsoren en heb ik gekeken naar wat mogelijkheden voor aankomende themaborrel. Komende maand zal ik proberen uit de nieuwe contacten een samenwerking te krijgen en beginnen aan het opzetten van een stage/PhD/traineeship/vacature-mail voor onze (bijna) alumni.

En dat is dan alweer het einde van ons eerste bestuursblog in nieuwe vorm in het nieuwe jaar! Zoals eigenlijk elke maand hebben we naast al deze functietaken natuurlijk vooral heel erg veel geborreld met en genoten van jullie, op de fantastische activiteiten die het spits af mochten bijten of in onze eigen Congokamer.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *