loader-logo

VOORGENOMEN BESLUIT VERHUISBEWEGINGEN UVA-VU GAAT NIET DOOR

In februari verschenen nieuwe verhuisplannen om de UvA-VU samenwerking te realiseren. In het voorgenomen besluit dat onze decaan Peter van Tienderen presenteerde zouden onder andere de Informatiewetenschappen van Science Park verhuizen naar de Zuidas en Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit zich hier gaan huisvesten.

Hierop volgde een negatief advies van de Facultaire Studentenraad (FSR) van de FNWI, die hun zorgen over het bewaken van de onderwijskwaliteit niet voldoende ondervangen zagen. Daarnaast werd twee keer gestemd over de financiële risico’s op centraal niveau door de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Beide keren werden de risico’s als te groot ingeschat en werd niet ingestemd met de plannen. Op 21 april 2017 volgde het bericht van de decaan dat de voorgenomen verhuisplannen niet door zullen gaan. Het gebrek aan draagvlak bij studenten en werknemers werd hierbij als voornaamste reden genoemd.

Concreet houdt dit voor Congo in dat we onze laptops de komende tijd nog kunnen laten repareren door onze favoriete Informatiewetenschappers van via. De komende tijd wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om met de VU samen te werken en om bijvoorbeeld de onderzoeksgroep SRON alsnog naar Science Park te krijgen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *