loader-logo

Samenwerking UvA-VU

Download nu het concept advies van verkenningscommissie 2:
Concept Advies 2e Verkenningscommissie
 ———————————-
Beste studenten Biologie:
 
Namens de tweede verkenningscommissie voor onderwijs in Earth, Ecology and Environment nodig ik u graag uit voor de informatie avond op 9 december om 18.15, in de Türingzaal in het CWI(Centrum voor Wiskunde en Informatica), Science Park 123, 1098 XG Amsterdam. Rond 5 december wordt u de conceptversie van het rapport toegestuurd, zodat u vragen en suggesties kunt voorbereiden.
 
Voor wie?
Deze avond wordt georganiseerd voor alle personen die zich betrokken voelen bij het onderwijs in de domeinen Earth, Ecology en Environment, zowel studenten als medewerkers van zowel de UvA als de VU. We willen jullie graag informeren en we vragen ook om feedback op het conceptrapport. Deze input gebruiken we dan voor de definitieve versie

Betreffende huidige studies zijn:

BSc Aardwetenschappen (VU)

BSc Aarde en Economie (VU)

BSc Biologie (UvA en VU)
BSc Future Planet Studies (UvA)

MSc Earth Sciences (VU & UvA)
MSc Biological Sciences (UvA)
Msc Ecology (VU)
Msc Hydrology (VU)
Msc Environment and Resource Management (VU)

Wat doet de verkenningscommissie?
De commissie is samengesteld uit studenten en medewerkers van de UVA en van de VU, waaronder de  opleidingsdirecteuren en docenten van betreffende studies. De opdracht aan de commissie is om te kijken naar het onderwijsaanbod in het domein Earth, Ecology & Environment van de beide universiteiten, en een visie hierover te ontwikkelen voor de komende zes jaar. Ook wordt er nagedacht over de positionering van opleidingen ten opzichte van elkaar, en over mogelijke samenwerking tussen de UvA en de VU.  
 
Programma
18.15-19.00 Presentatie van de bevindingen van de verkenningscommissie
19.00-19.30 Ruimte voor vragen
19.30-20.30 Discussie met leden van de commissie, onder het genot van een drankje
 
Wij hopen dat jullie allen aanwezig zullen zijn.
 
Links:
Facebook evenement