loader-logo

Het 87ste bestuur

Het 87ste bestuur bestuurde Congo in 2006.

Dit bestuur bestond uit:

Voorzitter – Shannon Spruit
Vice-voorzitter – Esther van Duin
Secretaris – Brenda Westerhuis
Penningmeester – Marja Smid
Feestcommissaris – Michel Freriks
Activiteitencommissaris – Sicco de Knecht
Boekencommissaris – Erik de Boer
Redactiecommissaris – Mark de Boer/ Marcel Jansen
Onderwijscommissaris – Jasper Winkel