loader-logo

Het 80ste bestuur

Het 80ste bestuur bestuurde Congo in 1999.

Dit bestuur bestond uit:

Voorzitter – Marijn van Wingerden
Vice-voorzitter – Anna Hulshoff
Secretaris – Febe van Maldegem
Penningmeester – Ingrid Nieuwenhuis
Feestcommissaris – Pauline de Bruijn/ Rieneke van de Ven
Activiteitencommissaris – Jordi Moggree
Boekencommissaris – Saskia Kersten
Politiekcommissaris – Simone Wolfkamp
Redactiecommissaris – Bert Hidding