loader-logo

20ste lustrum

Op 3 april 2019 is Congo 100 jaar oud geworden! Voor dit speciale lustrumjaar is er een aparte website waar alle info rondom de speciale lustumactiviteiten gedeeld wordt.

www.lustrum.congo.eu