loader-logo

Zomercursus "inleiding in de fysische antropologie" 10 t/m 14 juli 2017 (en skeletpracticum van 21 t/m 25 augustus 2017)

Meld je nu aan om 3 tot 6 EC te verdienen met de interuniversitaire zomercursus “INLEIDING IN DE FYSISCHE ANTROPOLOGIE”. Dit wordt gegeven vanuit de Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het doel van deze cursus is het multidisciplinair doceren van de basisprincipes van de fysische antropologie. De cursus wordt afgerond met een facultatief meerkeuze tentamen in de eerste week na de cursus (eenmalige herkansing in augustus; 3 ECTS-punten).

Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn onder andere: osteologie, evolutie van de mens, populatie genetica, menselijke variatie, de groei en ontwikkeling van de mens en methodiek voor de bepaling van een biologisch profiel aan de hand van een menselijk skelet.

In aansluiting op de zomercursus wordt er ook een skeletpracticum georganiseerd. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het practicum en toelating zal verleend worden op basis van prestatie tijdens het tentamen en, indien nodig, loting. Succesvolle afronding van het practicum is eveneens 3 ECTS-punten waard.

Het definitieve programma zal worden gepubliceerd op www.zomercursusantropologie.nl. Via deze website is het ook mogelijk om je in te schrijven tot 19 juni.