loader-logo

Bestuursblog

Lieve leden,

Voordat je er erg in hebt ben je al weer twee maanden aan het studeren, ontvang je je eerste
resultaten en krijg je een idee over of je op het juiste pad zit. Jullie hebben vast wel gemerkt dat
‘rustig van start gaan’ er niet in zit. Zo moesten ook wij, het bestuur, vanaf het begin van het jaar ons
beste beentje voorzetten om voor jullie het jaar zo mooi mogelijk van start te laten gaan.

Een van de belangrijkste zaken van de afgelopen periode was uiteraard de komst van de nieuwe
eerstejaars! We hebben hard ons best gedaan om alle nieuwe leden zo hartelijk mogelijk welkom te
heten. Dit hebben we uiteraard niet alleen gedaan. De FI-Cie heeft namelijk een onwijs leuke
facultaire introductie neergezet, waarop alle nieuwe leden elkaar, de faculteit en de vereniging
leerden kennen. Ook is er een geweldig Eerstejaarsweekend georganiseerd door de IntroCie, waarop
er veel tijd was voor ontspanning na een stressvolle eerste tentamenweek.

Ook zit onze eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het jaar er al weer op. In onze ogen is
deze goed verlopen. Zo zijn bijvoorbeeld de Richtlijnen Nieuwe Initiatieven goedgekeurd en zijn de
functieprofielen voor het nieuwe bestuur besproken. Wij zitten namelijk nog als bestuur tot februari,
maar de zoektocht naar het nieuwe bestuur is al gestart! De komende tijd gaan de aangemelde
kandidaten samen met de MotivaCie erachter komen wie er geschikt zou zijn voor een bestuursjaar
bij Congo. Hieruit volgen één of meerdere voorstelbesturen en op de volgende ALV, de zogeheten
Verkiezings-ALV, bepalen jullie welk voorstelbestuur ook daadwerkelijk vanaf februari ons stokje zal
overnemen. Noteer 6 december in je agenda en komt dat zien zou ik zeggen!

Een ander punt waar we net in zijn gedoken is het aankomende referendum voor de gehele UvA-
gemeenschap (en dus ook jullie!). Vanwege onvrede bij studenten en medewerkers over hoe onze
universiteit bestuurd wordt (jullie herinneren je de Maagdenhuisbezetting vast wel), wordt iedereen
opgeroepen om begin december zijn of haar stem te laten horen over mogelijke bestuursmodellen
van de UvA. Hier zullen jullie binnenkort meer over horen.

Hier wil ik het voor nu bij laten, maar als je nog een vraag hebt over wat dan ook, schroom dan niet
om de Congokamer binnen te stappen en ons het hemd van het lijf te vragen! Uiteraard mag je ook
gewoon een bakkie troost komen halen 😉
Succes de komende periode en we zien jullie graag in onze kamer en op activiteiten!
Charlotte van Roijen
Voorzitter