loader-logo

Overlijden eerstejaars lid Noud Bruin

Lieve Congolezen,

Gisteravond hebben wij het intens verdrietige bericht ontvangen dat eerstejaars psychobioloog Noud Bruin zijn leven heeft beëindigd.

Op dinsdag 27 september om 13.00 uur zal de crematie plaatsvinden. De familie heeft aangegeven dat iedereen die dat wil bij het afscheid kan zijn. Wij zullen gezamenlijk vertrekken vanaf Science Park, eenieder is welkom om zich hierbij aan te sluiten. Meer informatie over ons vertrek naar de crematie volgt nog.

Daarnaast zal er vanaf vandaag een boekje klaar liggen in de Congo Kamer waarin iedereen die dat wilt een berichtje achter kan laten. Dit zullen we dinsdag aan zijn ouders geven.

Verder is er in de Congo Kamer de ruimte om het verlies te bespreken.