loader-logo

Accreditatie is 'goed' voor Biologie, Psychobiologie en Biological Sciences

Biologie, Psychobiologie en Biological Sciences UvA beoordeeld als ‘goed’!! Dat bericht brengt de UvA net naar buiten.

Iedere 6 jaar moeten opleidingen een accreditatie krijgen. Een speciaal bureau (het QANU) stelt hiervoor een commissie aan van (hoog)leraren en studenten, die alle universiteiten afgaan en de opleiding beoordelen. Tijdens deze dagen hebben ze onder andere gesprekken met de opleidingsdirecteuren, coördinatoren, opleidingscommissie en studenten. Aan de hand hiervan schrijft het QANU een accreditatierapport.

Het NVAO is gemachtigd om opleidingen te accrediteren. Ze ontvangen hiervoor het rapport van het QANU en bekijken dit. Ze nemen dan het advies over en dan is een opleiding pas geaccrediteerd.

Biologie en de master Biological Sciences aan de Universiteit van Amsterdam zijn beoordeeld als “goed”, daarmee is ook de opleiding Psychobiologie die in dit cluster mee deed beoordeeld. Dit had ook voldoende of onvoldoende kunnen zijn.

Binnenkort wordt meer bekend over andere universiteiten die samen met Congo aangesloten zijn bij het Landelijk Overleg Biologiestudenten.

Indien je vragen hebt over de accreditatie en hoe dit in zijn werk gaat, kan je altijd een mail sturen naar onderwijs@congo.eu of langs lopen in de Congokamer.