loader-logo

UvA Update – Decanaat & Samenwerking

Decanaat:
Een tijd geleden had de OR samen met de studentenraad een advies gestuurd dat er gezocht moest worden naar drie nieuwe decanen voor de bètafaculteiten. Karen Maex, huidig decaan en aankomend Rector Magnificus van de UvA was namelijk decaan van drie faculteiten. 2 bij de VU en de FNWI bij de UvA. Bijna alle studieverenigingen van de FNWI hebben daarop samen een brief ingestuurd waarin ze aangaven dit ook belangrijk te vinden.

De colleges van bestuur van UvA en VU hebben donderdagmiddag besloten dat de bètafaculteiten van UvA en VU elk weer een eigen decaan krijgen.
Dit betekent concreet dat de FNWI weer op zoek gaat naar een eigen decaan, in plaats van één decaan voor drie faculteiten. In de tussentijd zal Peter van Tienderen interim-decaan zijn.

 

Samenwerking met de VU

Op verzoek van de studieverenigignen is onlangs een document opgesteld waarin aangegeven staat wat de huidige stand van zaken is per opleiding.
Voor  vragen over deze samenwerking kan je natuurlijk altijd langs komen in de Congokamer of een mail sturen naar onderwijs@congo.eu

Natuurlijk is het 97ste bestuur nog druk bezig om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen en plannen op te stellen. Het document kan je hier vinden.