loader-logo

UvA Update – Nieuwe rector magnificus

UvA UPDATE

Geert ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA, wordt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Karen Maex, nu nog decaan van de bètafaculteiten van UvA en VU, is benoemd tot rector magnificus van de UvA en lid van het CvB.

De nieuwe bestuursleden treden aan per 1 juni. Na de meivakantie zal voor de universitaire en hogeschoolgemeenschap een bijeenkomst georganiseerd worden met Ten Dam en Maex.

Tot die tijd zal Maex onze decaan blijven, daarna moet er een andere decaan aantreden. Wie dat zal zijn, is tot nu toe onbekend. Indien we meer informatie hebben, zullen we die hier posten!